fbpx

Klauzula informacyjna – kontakt

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Twoich danych osobowych jest Marketing z głowy. Agencja marketingowa z siedzibą w Bielsku-Białej.

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt@marketingzglowy.com.pl,

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4. odbiorcą Twoich danych osobowych jest Agencja marketingowa Marketing z głowy

5. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6. posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do nawiązania kontaktu

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial